Tuisblad

Die Stellenbosch Kunswedstryd het in 1936 tot stand gekom om 'n platform vir die algemene bevordering van die kunste in Stellenbosch te skep. Die kunswedstryd bied die geleentheid tot deelname aan verskeie afdelings in klassieke musiek, dramatiese en visuele kunste. Verder bied dit die geleentheid tot groei, ontwikkeling en verfyning van die deelnemers se tegniese vaardighede, maar ook diƩ van die onderwysers en afrigters.

 

ROOSTERS 2015

  • Deelnemer (Alfabeties volgens deelnemer se van)
  • Onderwyser (Alfabeties volgens persoon verantwoordelik se van)

Verwittig ons per e-pos (admin@stellenboschkunswedstryd.co.za) van enige foute teen nie later nie as 30 Maart 2015.

 

TIMETABLES 2015

  • Participant (Sorted alphabetically according to participant's surname)
  • Teacher (Sorted alphabetically according to person responsible's surname)

Please notify us via e-mail (admin@stellenboschkunswedstryd.co.za) of any errors not later than 30 March 2015.

 

Stellenbosch Kunswedstryd 2015

Belangrike datums / Important dates:

  • Orkesfees / Orchestra Festival: 16-17.05.2015 - Endlersaal/Hall
  • Kunsuitstalling / Art Exhibition: 20-30.05.2015 - Oude Libertas
  • Koorfees / Choir Festival: 22-24.05.2015 - Endlersaal/Hall
  • Pryswennerskonserte / Prize Winners Concerts: 07.06.2015 - Endlersaal/Hall

 

031529
Vandag/Today
Hierdie week/This week
Hierdie maand/This month
Totaal/Total
53
206
1542
31529

Visitors Counter
Kopiereg © 2015 Stellenbosch Kunswedstryd | Alle regte voorbehou